Nøgletal

  2017/18* 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
Antal forbrugere 1014 999 980 979 976 977
Opvarmet areal i m2 241.291 239.041 236.648 232.383 232.861 233.988
Varmepris kr. pr. MWh - incl. moms 310,00 257,50 306,25** 443,75* 548,75 514
Fast afgift for et hus på 130 m2 - incl. moms 3.390 3.390 3.390,00 2.923,75* 3.615 3.575
Abonnement kr. - incl. moms 1.200 1.200 2.175  2.175 2.175 2.060
Varmepris i alt for et hus på 130 m2 - inkl. moms 10.202 9.251 11.108 14.886 15.722 14.938
Gasforbrug motor varmeproduktion 1.427.289 905.374 180.537 389.185  575.785 1.378.923
Gasforbrug motor elproduktion 1.089.919 684.348 134.249 293.701  425.585 1.009.319
Gasforbrug varmeproduktion kedler 1.557 1.170.592 1.870.644 1.485.273  1.311.033 1.145.423
Gasforbrug total i m3 2.528.765 2.760.314 2.185.430 2.168.159  2.312.403 3.533.665
Varmeproduktion motor i MWh 16.807 9.344 1.670 3.613  5.394 12.677
Varmeproduktion kedler i MWh 18 13.692 21.887 17.378  15.339 12.601
Varmeproduktion på flis i MWh 8.551 5.962 9.064 10.515  10.673 10.939
Varmeproduktion på sol i MWh 8.121 5.278 0 0 0 0
Varmeproduktion ialt i MWh 33.333 34.276 32.621 31.506  31.406 36.217
Varmesalg MWh iflg målere 27.000 26.584 26.533 25.264  24.752 28.989
Elproduktion motor i MWh 11.781 7.528 1.477 3.231  4.681 11.554
Flisforbrug (GJ) 27.064 21.398 34.712 37.455  38.763 38.676
Graddage i normalår 3.112 3.112 3.112 3.112  3.112 3.112
Graddage   2.694 2.665 2.631  2.477 3.155
Omsætning ( 1.000 kr.) 21.235 19.665 21.994 23.569  25.671 28.593
Resultat ( 1.000 kr.) -1.862 528 -1.181 -2.874  -4.341 -1.687
Egenkapital ( 1.000 kr.) 3.116 3.116 3.116 3.116  3.116 3.116

* Budget