Tilslutnings- og byggemodningsbidrag

Tilslutningsbidrag:

Bidrag

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Investeringsbidrag

Betales af bygherre ifm. grundkøb

Pr. fritliggende enfamiliehuse

10.000,00

12.500,00

 

Storforbrugere ( Erhvervs- og industriejendomme, institutioner, rækkehuse mm.).

73,46 pr. m2
(niveau forbrugerprisindeks aug. 2009 = 119,9)

91,83 pr. m2
(niveau forbrugerprisindeks aug. 2009 = 119,9)

 

 

 

 

Stikledningsbidrag

Betales af bygherre ifm. byggeriet

Til dækning af udgifter til stikledning på egen grund. Målt i traceet fra ejendommens skel og ind til soklen på ejendommen, pr. meter kanal

Afholdte omkostninger.

Alm. forbrugere opkræves a’conto kr. 12.000 ved igangsætning af byggeri.

Endelig afregning sker umiddelbart efter etablering af stikledning.

Storforbrugere betaler udover stikledning også for evt. målerbrønd

Afholdte omkostninger.

Alm. forbrugere opkræves a’conto kr. 15.000 ved igangsætning af byggeri.

Endelig afregning sker umiddelbart efter etablering af stikledning.

Storforbrugere betaler udover stikledning også for evt. målerbrønd

 

 

Byggemodningsbidrag:

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

Investerings-, stiklednings- og byggemodningsbidrag betales inden etablering, jf. fjernvarmeværkets almindelige leveringsbestemmelser.

Byggemodningsbidrag betales af udstykker, mens investerings- og stikledningsbidrag betales af de kommende forbrugere.

 

 

Gældende fra 13. november 2017