Projekt solvarme

Solvarme projektets opførelse.

DER GRAVES UD TIL TEKNIKBYGNING

Der Graves Ud Til Teknikbygning

 

BYGNING REJSES

Bygning Rejses

 

FUNDAMENT TIL TANK STØBES

Fundament Til Tank Stoebes 

 

RØR I TERRÆN. LIDT VANSKELIGE ARBEJDSFORHOLD

Roer I Terraen Lidt Vanskelige Arbejdsforhold

 

SERVICERING AF DET HÅRDTARBEJDENDE FOLK

Servicering Af Det Haardtarbejdende Folk

 

TO NYE TANKE OG EN EKSISTERENDE

2 Nye Tanke Og En Eksisterende 

DE TO NYE TANKE ER VED AT VÆRE FÆRDIGE

De To Nye Tanke Er Ved At Vaere Faerdige

 

DEN NYE VEKSLERBYGNING

Den Nye Vekslerbygning

 

GLYKOLTANK

Glykoltank

 

HELE SOLVARMEFELTET SET FRA SKELBORGVEJ

Hele Solvamefeltet Set Fra Skelborgvej

 

 SOLPANELER

Solpaneler

 

SOLVARMEFELTET SET FRA VARMEVÆRKET PÅ NORDKROGEN

Solvarmefeltet Set Fra Varmevaerket Paa Nordkrogen

 

 TILSLUTNINGERNE TIL SOLVARMEFELTET

Tilslutningerne Til Solvarmefeltet

 

 TANK 3 ER VED AT VÆRE FÆRDIG

Tank 3 Er Ved At Vaere Faerdig

 

AKKUMULERINGSTANKE ISOLERES

Akkumuleringstanke Isoleres

 

BELÆGNING PÅ PLADSEN VED NY VEKSLERBYGNING

Belaegning Paa Pladsen Ved Ny Vekslerbygning

 

HØJT TIL TOPPEN AF AKKUMULERINGSTANK

Hoejt Op Til Toppen Af Akkumuleringstank

 

 OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG MED EKSTRA VARMVEKSLEROptimering Af Gasmotoranlaeg Med Ekstra Varmeveksler

 

SOLEN STÅR OP OVER SOLVARMEFELTET

Solen Staar Op Over Solvamefeltet

 

VEKSLERBYGNING SET FRA AKKUMULERINGSTANK

Vekslerbygning Set Fra Akkumuleringstank

 

TILBYGNING TIL ADMINISTRATIONSBYGNINGEN

Tilbygning Administrationsbygning