Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende fra 1. april 2018